Yrd. Doç. Dr. BÜŞRA KARATAŞER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. BÜŞRA KARATAŞER

T: (0282) 250

M bkarataser@nku.edu.tr

W bkarataser.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisat Tarihi
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT PR.
Öğrenim Yılları: 2009-2013
Tez: 1914-1923 arası İstanbul´un iaşesi ve ihtikar sorunu (2013)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KARATAŞER B., MİLLİ MÜCADELENİN FİNANSMANI, SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, 2016.
Özgün Makale EBSCO
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KARATAŞER B., İSTANBUL UN KÖMÜR İHTİYACI VE YAŞANAN TEMEL SORUNLAR 1855 1872, marmara üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, 2016.
Özgün Makale EBSCO
2. KARATAŞER B., BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MÜTAREKE DÖNEMİNDE İSTANBUL UN İAŞESİ, KSÜ İİBF, 2013.
Özgün Makale